Xếp hạng người chơi

 • Người chơi
  Số phần trăm trả lời đúng (%)
  Tổng thời gian (ms)
  Bắt đầu lúc
 • Admin
  40
  47363
  4/23/2018 10:54:41 PM
 • Admin
  33.3333333333333
  24742
  4/23/2018 3:24:03 PM
 • Admin
  20
  26223
  4/24/2018 1:08:49 PM
 • Dung
  20
  107015.4
  5/2/2018 10:34:35 AM