Xếp hạng người chơi

 • Người chơi
  Số phần trăm trả lời đúng
  Tổng thời gian (ms)
 • Admin
  40
  47363
 • Admin
  33.3333333333333
  24742
 • Admin
  20
  26223
 • Dung
  20
  107015.4