Xếp hạng người chơi

 • Người chơi
  Số phần trăm trả lời đúng (%)
  Tổng thời gian (ms)
  Bắt đầu lúc
 • Dung
  66.6666666666667
  11106.2
  5/3/2018 9:21:47 AM