Xếp hạng người chơi

 • Người chơi
  Số phần trăm trả lời đúng
  Tổng thời gian (ms)
 • Dung
  50
  21980
 • Admin
  33.3333333333333
  9378.2041
 • Admin
  33.3333333333333
  16422.4044