Xếp hạng người chơi

 • Người chơi
  Số phần trăm trả lời đúng (%)
  Tổng thời gian (ms)
  Bắt đầu lúc
 • Dung
  50
  21980
  5/2/2018 11:03:45 AM
 • Admin
  33.3333333333333
  9378.2041
  4/22/2018 9:37:39 PM
 • Admin
  33.3333333333333
  16422.4044
  4/22/2018 9:37:10 PM